alk. 190

Tilausehdot

 1. Sopijaosapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralaatikkotilauksen toimittajan, Helsingin Muuttolaatikon , Hämeentie 155, 00560 Helsinki, ja tilauksen tekijän (jäljempänä Asiakas) välillä. Asiakkaana voi olla sekä yksityishenkilö että yritys.  Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

 1. Laatikot ja muut vuokrattavat tuotteet vuokrataan kulloinkin erikseen sovittavaksi ajaksi.
 2. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, kuten tuotteiden määrään tai laatuun, hänen tulee ilmoittaa siitä Helsingin Muuttolaatikolle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään toimitusta seuraavan arkipäivän aikana, kuitenkin ennen tavaroiden käyttöönottoa. Myös tuotteiden palautuksen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa Helsingin Muuttolaatikolle, mikäli hänellä on huomautettavaa esimerkiksi tuotteiden palautusmäärään tai muihin palautuskuormakirjan merkintöihin liittyen. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään tuotteiden palautusta seuraavan arkipäivän aikana.
 3. Vuokra-aika lasketaan kalenteripäivittäin, toimitus- ja palautuspäivä mukaan lukien.
 4. Tuotteita ei saa käyttää niitä turmelevien aineiden tai tavaroiden kuljetuksiin tai säilyttämiseen. Turmeleviksi aineiksi lasketaan esimerkiksi rakennusjätteet, laastit, maalit, öljyt, kivi- tai lasimurska, sekä muut vastaavat aineet.
 5. Vuokraaja vastaa vuokra-aikana laatikoille ja muille tuotteille tapahtuneista vahingoista. Rikkoutuneista, kadonneista tai turmeltuneista laatikoista tai muista tuotteista on suoritettava uushankintahinnan suuruinen korvaus. Esimerkiksi kotimuuttolaatikoiden verollinen korvaushinta on 20,00 € / ltk ja yritysmuuttolaatikoiden verollinen korvaushinta 28,00 € / ltk.
 6. Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan erikseen.
 7. Vuokraus- ja kuljetusmaksut veloitetaan tilauksen yhteydessä.
 8. Pidempiaikaisissa vuokrauksissa asiakkaan tulee jatkaa lisävuokra-aika sähköpostiinsa saamalla linkillä ennen lisävuokra-ajan alkamista.
 9. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa laatikoita tai muita vuokrattavia tuotteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.
 10. Osoitteenmuutoksesta on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle.
 11. Mikäli vuokraaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada vuokratut tuotteet haltuunsa.
 12. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riidat ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.