Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

 

SISÄLLYSLUETTELO

 1. Yleistä
 2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 3. Mitä tietoja kerätään
 4. Mihin tietojani käytetään
 5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään
 6. Kuka tietoja käsittelee
 7. Tietojen säilyttäminen
 8. Asiakkaan oikeudet
 9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa
 10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

1. Yleistä

Muuttorumpa Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja toimittajiensa yksityisyyttä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme, alihankkijoitamme ja toimittajiamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Muuttorumpa Oy:n palveluita, asiakkaan, alihankkijan ja toimittajan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Muuttorumpa Oy  (Y-tunnus: 2911345-5)
Kankiraudantie 1, 00700 Helsinki

Halutessasi tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää olemalla meihin suoraan yhteydessä sähköpostiosoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

3. Mitä tietoja kerätään

 • Asiakkaan, alihankkijan tai toimittajan itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja titteli
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Muuttorumpa Oy:n kanssa.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi tilaajavastuu-velvollisuuksien täyttämiseksi.

4. Mihin tietojani käytetään

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilattujen palveluiden tuottamiseen
 • Tilattujen palveluiden laadun varmistamiseen
 • Muuttorumpa Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Laskutukseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Muuttorumpa Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Muuttorumpa Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain Muuttorumpa Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökunta on ohjeistettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan, alihankkijan tai toimittajan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Muuttorumpa Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

Voit pyytää Muuttorumpa Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin sähköpostiosoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Sopimus- ja laskutustiedot taloushallintoa varten

Muuttorumpa Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

Tulosta Sähköposti